E-helseforskning: Paolo Zanaboni


Published

21 December 2017

Summary

Hva gjør forskerne i Nasjonalt senter for e-helseforskning? Seniorforsker Paolo Zanaboni har doktorgrad i teknisk ledelse. Han er spesielt opptatt av telerehabilitering og hjemmebasert opplæring for personer med kronisk sykdom.

For more information, contact: