logo

E-helseforskning: Paolo Zanaboni

Hva gjør forskerne i Nasjonalt senter for e-helseforskning? Seniorforsker Paolo Zanaboni har doktorgrad i teknisk ledelse. Han er spesielt opptatt av telerehabilitering og hjemmebasert opplæring for personer med kronisk sykdom.