logo

Når flere er involvert i møtet

Prinsipper om videokonsultasjoner

Bruk av videokonsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP):

  • Å delta aktivt alene på skjerm kan være krevende for unge om det er flere fagfolk som sitter sammen i et fysisk møterom. Dette kan være ansvarsgruppemøter.
  • Det beste er at den unge sitter sammen med sin behandler, eller at alle sitter på hver sin skjerm.
  • Møter der noen sitter samlet og noen på skjerm krever tydelig ledelse og strukturering, aktiv involvering av alle og spesielt den unge.

Flere prinsipper og eksempler: https://ehealthresearch.no/konsultasjoner/barn-og-unge

Innholdet i denne videoen ble finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helse Nord og Norway Grants.