logo

Samtale og kommunikasjon

Prinsipper om videokonsultasjoner

Bruk av videokonsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP):

  • Ha et bevisst forhold til eget kroppsspråk.
  • Kameravinkelen bestemmer hva som vises på skjermen. Vinkle kameraet slik at det normalt vil fokusere på ansikt og øynene.
  • Legg til rette for god lyd. Sitte nært mikrofonen og tenk over egen plassering i rommet. Sitt eksempelvis ikke ved vinduet.
  • Blikkontakt gir følelse av nærvær og tilstedeværelse. Å se inn i kameralinsen bekrefter at oppmerksomheten er til mottaker.
  • Kroppsspråk og ansiktsuttrykk er viktig å observere. Skjermen kan gjøre det lettere å skjule både symptomer og hvordan man har det.
  • Våg å være stille også på skjerm. Tenk over: Hva gjør at stillhet på skjerm kan oppleves annerledes enn i en vanlig time?
  • Illustrasjoner kan gjøre det lettere å være konsentrert og få forståelse for hva som sies. Behandler kan dele skjerm eller vende kamera mot en tavle eller andre enheter.

Flere prinsipper og eksempler: https://ehealthresearch.no/konsultasjoner/barn-og-unge

Innholdet i denne videoen ble finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helse Nord og Norway Grants.