logo

Trygge lokaler

Prinsipper om videokonsultasjoner

Bruk av videokonsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom (BUP):

  • En forutsetning for videokonsultasjoner er at den unge har et egnet og trygt lokale. Behandler må avklare dette.
  • Ved videokonsultasjoner på skole/jobb, sjekk med den unge at det er lydtette rom og at rombookingen fungerer.
  • Å ta behandlingen ut av hjemmet er viktig for noen. Bidra til dette ved behov.
  • Hvem er i rommet? Forsikre deg så godt det går om at den unge er alene. I noen tilfeller vil et «kodespråk» være aktuelt, for å sjekke om vedkommende er alene.
  • Noen er usikre på om behandler sitter alene. Sørg da for at de kan se større deler av rommet.

Flere prinsipper og eksempler: https://ehealthresearch.no/konsultasjoner/barn-og-unge

Innholdet i denne videoen ble finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning, Helse Nord og Norway Grants.