logo

Utforsking av elektronisk fenotyping for klinisk praksis

Report Abstract

Elektroniske fenotypealgoritmer analyserer pasientdata for å finne mønstre og karakteristikker for en tilstand hos pasienter eller forutsi risiko for tilstanden. Elektronisk fenotyping bruker strukturerte og ustrukturerte EPJ-data for kohortidentifisering, folkehelse- og sikkerhetsovervåking, administrative formål, kliniske studier og presisjonsmedisin. Rapporten gir blant annet kunnskap om metoder for utvikling av fenotypealgoritmer, utfordringer for elektronisk fenotyping i klinisk praksis i Norge og demonstrerer en fenotypealgoritme for multisyke pasienter som er blitt utviklet i prosjektet.