logo

Videos

WHO symposium - Copenhagen 6-8 Feb. 2019

Stein Olav Skrøvseth, Director for the Norwegian Centre for E-health Research is proud to collaborate with WHO/Europe. He believes the symposium in Copenhagen on 6-8 February 2019 will advance the understanding and use of digital technologies in health and highlight their role in strengthening national health systems and improving the health and well-being of European populations.

03-01-2019

Helseplattformen - forskning

Helseplattformen i Helse Midt-Norge er et omfattende program som skal gå over flere år. Målet er å gi innbyggerne i Midt-Norge en felles pasientjournal, med informasjon både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. Det er første gang en slik felles løsning prøves ut i Norge. Nasjonalt senter for e-helseforskning følger prosessen. Avdelingsleder Rune Pedersen forklarer hva vi forsker på.

27-09-2018

Patient centered health service

Patients, health professionals and the government need a radical change in the health services, especially for patients with chronic diagnoses and complex needs. The Norwegian Centre for E-health Research is part of the project 3P: Patients and professionals in partnership. It is lead by Prof. Gro Berntsen. The aim is a patient centered health service. In this video you will hear Sigurd Stenersen, from Harstad, Norway, talk about his experiences as a patient and his thoughts on receiving care.

27-09-2018

E-medicine management

Researchers are looking at how medicine management is performed today and at the national e-solutions, to see how they could be improved. They are collaborating with Professor Catherine Pope from the University of Southampton.

04-04-2019

E-helseforskning: Paolo Zanaboni

Hva gjør forskerne i Nasjonalt senter for e-helseforskning? Seniorforsker Paolo Zanaboni har doktorgrad i teknisk ledelse. Han er spesielt opptatt av telerehabilitering og hjemmebasert opplæring for personer med kronisk sykdom.

27-09-2018

E-helseforskning: Kari Dyb

Møt Kari Dyb, e-helseforsker med doktorgrad i sosiologi. Hun er opptatt av hvordan ny teknologi påvirker helsetjenestene, og ikke minst alle som trenger de ulike tjenestene. Kari Dyb spør: Er det sånn man antar at det er, eller er det ikke det?

27-09-2018

Nasjonalt praksisbasert forskningsnettverk for primærhelsetjenesten

Nå involveres fastlegenes pasienter i et nasjonalt forskningsløft som skal bidra til å gjøre primærhelsetjenesten enda bedre.

25-09-2018

M - Elektronisk meldingsutveksling

«M», en film om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Meldingens reise fra avsender til mottaker.

25-09-2018

CallMeSmart - Making hospital communication easier

CallMeSmart is a context-sensitive system for mobile communication in hospitals.

25-09-2018
    8

More videos

  Our Channel on Youtube       Our Channel on Vimeo