Nasjonalt forskernettverk for digital legemiddelhåndtering


Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenesten, og vi må forske på effektene. Det vil vi gjøre sammen med forskere i hele Norge.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil bygge opp et nettverk innen digital legemiddelhåndtering i Norge. Fokus på å bli kjent, fremtidig samarbeid og diskusjoner rundt aktuelle forskningsspørsmål i pågående og fremtidige prosjekter.

NSE inviterte alle forskerne i Norge vi har identifisert til å jobbe med problemstillinger innenfor tematikken digital legemiddelhåndtering. Forskerne kom fra UiO, Helse Midt / Helse Plattformen, Helse Bergen, UiT Norges Arktiske Universitet og Nasjonalt senter for e-helseforskning. I tillegg deltok samarbeidspartnere fra Direktoratet for e-helse. Deltagerne representerte mange ulike fagdisipliner, noe som opplevdes som spesielt lærerikt og givende da en får ny kunnskap og innsyn i ulike perspektiver relatert til samme tema. De to dagene bestod av presentasjoner av pågående prosjekter samt gode diskusjoner relatert til forskningsspørsmål, metode, mulige fremtidige prosjekter, samarbeid og veien videre med nettverket. Tilbakemeldingene fra deltagerne på workshopen var veldig positive, og vi gleder oss til fortsettelsen! Det er planlagt et nytt møte 6-7 mai i Oslo.

Vi håper jo at det er flere der ute som ønsker å delta i dette nettverket, og at de som er interessert tar kontakt med avdelingsleder Monika Johansen eller prosjektleder Unn Manskow.