logo

Nasjonalt forskernettverk for digital legemiddelhåndtering

Digital legemiddelhåndtering innføres i helsetjenesten, og vi må forske på effektene. Det vil vi gjøre sammen med forskere i hele Norge.

Disse forskerne jobber med digital legemiddelhåndtering. Foto: Randi Laukli
Disse forskerne jobber med digital legemiddelhåndtering. Foto: Randi Laukli

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil bygge opp et nettverk innen digital legemiddelhåndtering i Norge. Det er viktig at forskere innen feltet får et forum for å diskutere aktuelle forskningsspørsmål og samarbeid i pågående og fremtidige prosjekter.

Workshop

Forskere fra Universitetet i Oslo, Helse Midt/Helseplattformen, Helse Bergen, UiT Norges Arktiske Universitet og Nasjonalt senter for e-helseforskning jobbet med problemstillinger innenfor digital legemiddelhåndtering i en workshop som nylig ble gjennomført i Tromsø. I tillegg deltok samarbeidspartnere fra Direktoratet for e-helse.

- Deltakerne kommer fra mange ulike fagdisipliner, noe som gjør arbeidet spesielt lærerikt og givende siden det gir oss ny kunnskap og innsyn i ulike perspektiver relatert til samme tema, sier prosjektleder Unn Sollid Manskow fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

- Vi har delt kunnskap om pågående prosjekter og diskutert forskningsspørsmål, metode, mulige fremtidige prosjekter, samarbeid og veien videre med nettverket, fortsetter Manskow som legger til:

- Tilbakemeldingene fra deltakerne på workshopen er veldig positive, og vi gleder oss til fortsettelsen! Neste møte blir 6.-7. mai i Oslo.

Bli med i nettverket!

- Vi håper at det er flere der ute som ønsker å delta i dette nettverket, og at de som er interessert tar kontakt med avdelingsleder Monika Johansen eller meg, avslutter Manskow.