Webinar: E-kurve og digital legemiddelflyt

På vårt webinar fredag 26. mars får du høre om erfaringene fra Helse Vest. Hvordan lykkes man med digital legemiddelflyt og samstemming?

Prosjektet KULE i Helse Vest skal gi en helhetlig løsning som bedrer kvalitet og sikkerhet for pasientene.
Prosjektet KULE i Helse Vest skal gi en helhetlig løsning som bedrer kvalitet og sikkerhet for pasientene.

Tema:

«Legemiddelsamstemming i Helse Vest: Hvordan lykkes med digital legemiddelflyt og samstemming på tvers av kjernejournal, e-kurve og e-resept? Erfaringer, utfordringer og veien videre.»

Presentasjon ved sykehusfarmasøyt Kristin Slettvåg, rådgiver i innføringsprosjektet for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering i Helse Vest.

Tidspunkt: 26. mars klokken 8:30 – 9:15, via Zoom.

Kristin Slettvåg har lang erfaring fra rådgivning i sykehus og videreutdanning i klinisk farmasi fra Robert Gordon University. Helse Vest har innført den elektroniske kurven Meona. Når pasienten legges inn, kan legemidler hentes elektronisk fra kjernejournal. Det jobbes med å lage løsninger for bedre legemiddelflyt mot e-resept og pasientens legemiddelliste.

Påmelding

Du melder deg på her: Påmeldingsskjema.

Du må melde deg på innen kl. 14 torsdag 25. mars.

Vårt nettverk består av følgende samarbeidspartnere:

  • Sykehusapotekene Østfold
  • Sykehuset Østfold
  • Universitetet i Oslo
  • Farmasøytisk Institutt, UiO
  • Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi gjennomfører webinarer omtrent hver 14. dag.

Sykehusapotekene Østfold, Sykehuset Østfold, Universitetet i Oslo og Farmasøytisk Institutt tar for seg legemidler, pasientsikkerhet og lukket legemiddelsløyfe.

Nasjonalt senter for e-helseforskning vil formidle forskning innen digital legemiddelhåndtering.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: https://linkedin.com/company/e...

Twitter: https://twitter.com/ehealthNOR...

Spre gjerne ordet om våre seminarer, til de du tror kan være interessert.

Tidligere webinarer

Du finner opptak av tidligere webinarer om digital legemiddelhåndtering her.