logo

E-kurve og digital legemiddelflyt

Hvordan lykkes man med digital legemiddelflyt og samstemming?

E-kurve og digital legemiddelflyt
Prosjektet KULE i Helse Vest skal gi en helhetlig løsning som bedrer kvalitet og sikkerhet for pasientene.

Legemiddelsamstemming i Helse Vest: Hvordan lykkes med digital legemiddelflyt og samstemming på tvers av kjernejournal, e-kurve og e-resept? Erfaringer, utfordringer og veien videre.»

Presentasjon ved sykehusfarmasøyt Kristin Slettvåg, rådgiver i innføringsprosjektet for elektronisk kurve og legemiddelhåndtering i Helse Vest.

Kristin Slettvåg har lang erfaring fra rådgivning i sykehus og videreutdanning i klinisk farmasi fra Robert Gordon University. Helse Vest har innført den elektroniske kurven Meona. Når pasienten legges inn, kan legemidler hentes elektronisk fra kjernejournal. Det jobbes med å lage løsninger for bedre legemiddelflyt mot e-resept og pasientens legemiddelliste.

Opptak