Webinar: Teknologi som hindrer feilmedisinering


Fører skanning av strekkoder på legemidler og pasientarmbånd til sikrere legemiddelhåndtering? Absolutt, sier Alma Mulac, men systemet er utfordrende på mange nivå. Velkommen på webinar 29. oktober.

Skanning av legemidler og pasientarmbånd fører til sikrere legemiddelhåndtering, sier Alma Mulac.
Skanning av legemidler og pasientarmbånd fører til sikrere legemiddelhåndtering, sier Alma Mulac.

Tema

Et kjent globalt initiativ i sykehus er å bruke teknologi som en sikkerhetsbarriere mot feilmedisinering. Mange sykehus er i ferd med å innføre Lukket Legemiddelsløyfe (LSS) for å få en tryggere legemiddelhåndtering og unngå pasientskade. Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) er en del av dette, og innebærer at både pasientens armbånd og legemidler på enhetsnivå merkes med skrekkoder og skannes når legemiddelet gis til pasienten. Alma Mulac er stipendiat og har studert hva skjer de siste meterne i legemiddelhåndteringsprosessen, fra sykepleieren fyller medisintrallen til pasienten i sykesenga. Forskningen er et samarbeid med masterstudenten Synne Margrethe Nielsen, Sykehuset Østfold, Sykehusapoteket Kalnes og Sykehusapotekene HF.

Presentasjon ved stipendiat Alma Mulac, Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Mange sykehus og sykehusapotek har lagt ned mye ressurser med å pakke om legemidler til endoser med strekkode, samt innføre skanning av både legemidler og pasientarmbånd. Det er store forventninger til at dette skal forhindre feilmedisinering. Alma Mulac og kollegaer har fulgt implementering av LLS og SALA ved å observere hvordan sykepleiere benytter teknologien på medisinrom, ved fylling av medisintraller, og på medisinrunder. På webinaret vil hun presentere resultater fra observasjonsstudiet som gir et helhetlig bilde på bruk av SALA.

Studien viser at teknologien forhindrer feilmedisinering av pasienter, men viser også at de ansatte erfarer at de teknologiske løsningene ikke er optimale og at det er utfordringer å forene teknologien som inngår i SALA med arbeidsflyt i legemiddelhåndteringsprosessene. På webinaret vil hun vektlegge hvordan utfordringer underveis løses av sykepleierne, og implikasjoner dette kan ha for andre sykehus som ønsker å implementere LLS og SALA på nasjonalt basis.

Tidspunkt: 29. oktober klokken 08:30-09:15, via Zoom.

Alma Mulac har erfaring med forskning på feil og avvik i sykehus på nasjonale data fra Meldeordningen. Hun har også forsket på hvordan pasientsikkerheten kan forbedres ved Lukket Legemiddelsløyfe (LSS) og Strekkodeassistert legemiddeladministrering (SALA) i sykehus. Hun er farmasøyt og stipendiat, og har spesiell interesse for å utvikle verktøy for å observere legemiddelhåndtering i praksis, og hvordan teknologien må imidlertid tilpasses lokale omgivelser, prosesser, og mennesker.

Påmelding

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.