logo

Den menneskelige faktoren ved legemiddelhåndtering i sykehjem

Hvorfor er det vanskelig å gi riktig medisin?

Med eksempler fra norske sykehjem, undersøker vi den menneskelige faktoren i pasientsikkerhet og teknologien sin rolle i legemiddelhåndteringen.

Gratis webinar 25. august.

Webinar: Legemiddelbruk i sykehjem
Kristian Ringsby Odberg forsker på den menneskelige faktoren i legemiddelhåndtering.

Påmelding

Tidspunkt: 25. august klokken 08.15-09.00

Meld deg på her.

Du vil deretter bli tilsendt en Zoom-lenke for pålogging, som også kan legges i din kalender.

Tema

Medikamenthåndtering i sykehjem er komplekst, og det skjer lett feil. Fra ordinering til observasjon og dokumentasjon av virkning og bivirkning, er det totalt seks steg. For å redusere risikoen for negative konsekvenser, må tiltak rette seg mot spesifikke feil og de mest utfordrende stegene i legemiddelhåndtering.

Presentasjon ved førsteamanuensis Kristian Ringsby Odberg ved NTNU.

Webinaret vil se nærmere på en stadig mer kompleks helsetjeneste, der ny teknologi ofte blir innført med gode intensjoner, uten at man alltid vet rekkevidden av konsekvensene. Odberg vil gi eksempler fra praksis og forskning fra sykehjem, samt diskutere veien fra en standardisert til en skreddersydd, personsentrert helsetjeneste.

Kristian Ringsby Odberg er forsker, veileder og underviser ved NTNU. Han har en PhD innen pasientsikkerhet og medikamenthåndtering i sykehjem. Bakgrunnen hans er som sykepleier på kirurgisk sengepost og intermediærpost. Han har også jobbet som intensivsykepleier på medisinsk og kirurgisk intensiv.

Opptak

Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut her.

Følg oss i sosiale medier

Følg oss gjerne i sosiale medier der vi legger ut informasjon:

Facebook: https://www.facebook.com/ehelseforskning/

Linkedin: www.linkedin.com/company/ehealthresearch

Twitter: https://twitter.com/ehealthNORWAY

Spre gjerne ordet om våre arrangementer, til de du tror kan være interessert.