Visste du at du kan lese din pasientjournal på Helsenorge?


Alle i Norge har rett til innsyn i egen pasientjournalen jfr. Pasientjournalforskriften. Tre helseregioner i Norge tilbyr sine pasienter å lese journalen sin på Helsenorge.no En større spørreundersøkelse ønsker nå å dra nytte av dine erfaringer for å bedre tjenesten.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Det internasjonale forskningssamarbeidet NORDeHEALTH mellom Norge, Sverige, Finland, Estland og USA, ønsker nå å finne ut hvordan pasienter opplever å ha tilgang til egen pasientjournal på internett. 24. januar ble en større spørreundersøkelse iverksatt i Norden.

Målet er å finne ut hvordan du opplever å ha tilgang til egen pasientjournal digitalt. I Norge gjennomføres spørreundersøkelsen gjennom nettportalen Helsenorge.no/pasientjournal.

Ved å delta i undersøkelsen bidrar du til at forskerne bedre forstår hvorfor pasienter leser journalen sin på nett, og om noe kan gjøres for å bedre opplevelsen av dette.

- Vi håper at mange vil svare på undersøkelsen, slik at vi får gode data på hvordan tjenesten brukes og bør forbedres. Her kan du som bruker være med å utvikle tjenesten, sier Monika Johansen, leder for NORDeHEALTH i Norge og avdelingsleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Undersøkelsen tar bare noen minutter å svare på.

Nordisk samarbeid

Undersøkelsen er en del av det nordiske forskningssamarbeidet NORDeHEALTH, hvor forskere ønsker å analysere og sammenligne data fra Norge, Sverige, Finland og Estland.

Nasjonalt senter for e-helseforskning er partner fra Norge i prosjektet.

Svarene dine i spørreundersøkelsen vil ikke videreformidles til andre eller til helsepersonell som har skrevet i din pasientjournal. Undersøkelsen er helt anonym, og det vil ikke være mulig å identifisere deg.

Pasienter i helse­regionene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst, har innsyn til pasientjournal fra sykehusene gjennom Helsenorge.no. Dette kan gjøre det enklere for deg å ha oversikt over egen helse. Men du kan ikke selv skrive i journalen.