logo

E-medicine management: Reports

List of reports
Report no. Title Author(s)
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup
2016 06 Innføring av kjernejournal i de fire helseregionene Line Lundvoll Warth
2016 04 Knowledge summary - Experience with multidose focusing on the Scandinavian countries Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Anette Vik Jøsendal, Elin Johnsen, Nils Kolstrup


Click here to view all reports.