Digital legemiddelhåndtering: Rapporter

Rapportnr. Tittel Forfatter(e)
2018 06 Multidose i e-resept: Sluttrapport Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2017 01 Multidose i e-resept: En sammenligning av avvik i legemiddellister (LIB) Anette Vik Jøsendal
2016 08 Multidose i e-resept: Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Anette Vik Jøsendal, Nils Kolstrup
2016 04 Multidose i e-resept: Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene Trine Strand Bergmo, Monika Johansen, Elin Johnsen, Nils Kolstrup, Anette Vik Jøsendal


Klikk her for å se alle våre rapporter.