logo

Videos

Do you have the right to see your own health record?

NORDeHEALTH is a Nordic collaboration that aims to identify challenges and opportunities in digitalization of health services, especially when national portals are implemented to give patients online access to their electronic health records.

24-01-2022

Digital hjemmeoppfølging: en webinarserie

Digital hjemmeoppfølging er en webinarserie for alle i helsesektoren og forskningsmiljøer som er interessert i velferdsteknologi og hjemmeoppfølging med digitale hjelpemidler.

14-01-2022

Young people and mental health

Mental health conditions among adolescents are quite common. Stress, anxiety and feeling down can affect anyone. It is important to seek information and support. Young people are often comfortable with meeting a therapist by digital tools. With video consultations, helpers meet youth where they are. Then they might open up more.

In this film created by the WHO, you meet Johanne from Tromsø, Norway, and child and adolescent psychiatrist Judeson who works at the University Hospital of North Norway (UNN).

Copyright: WHO Regional Office for Europe

13-01-2022

Digital inkludering og e-helse

14% av Norges befolkning regnes som digitalt eksludert. Hvordan skal man da benytte digitale helsetjenester som timebooking eller e-konsultasjon? Intervju med Monika Knudsen Gullslett, professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetet i Sørøst-Norge.

15-12-2021

Person-centred team

Healthcare workers connect with each other and the patients by using video meetings and other technologies. In this video, we hear the experiences of two healthcare professionals at the University Hospital of North Norway (UNN) and one researcher at the Norwegian Centre for E-health Research.

10-12-2021

Patient at home

How do you give the best possible adapted health care, to a patient living at home with a need for follow-up and risk of new hospitalizations? In this video, we hear the experiences of a patient, his cohabitant and a nurse in the municipal health service.

- It is best to live at home and have as much everyday life as possible. I am too young to live in a nursing home, the patient says, among other things.

10-12-2021

EHiN 2021 - Line Helen Linstad

Kort intervju med Line Helen Linstad fra EHiN 2021.

The Nordic Health 2030 Movement er en bevegelse med 30 ledende beslutningstakere i Norden som jobber for å utvikle og implementere bedre helsepolitikk.

– Norge har nå en gylden mulighet til å samarbeide med våre naboer, sier Line Helen Linstad, stipendiat ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

11-11-2021

EHiN 2021 - Nina Jensen

Fra papirlapp til mobilapp på sengepost. Erfaringene sykepleiere ved Nordlandssykehuset har gjort det siste året med å gå fra papir til å registrere via en mobilapp er nesten udelt positive forteller Nina Jensen ved Nordlandssykehuset HF.

11-11-2021

EHiN 2021 - Øystein Kydland

Nærhet er et stikkord for bedre brukermedvirkning. Det kan være nærhet til egen pasientinformasjon, oppfølging eller legemiddelbruk. Og helsefagstudenter bør tidligst mulig lære hvordan de sikrer god kommunikasjon. Det sa Øystein Kydland - pasvokat, pasient og pårørendeaktivist i Helse Sør-Øst.

12-11-2021

EHiN 2021 - Claus F. Nielsen

Mange sykdommer og helseutfordringer kan forebygges hvis vi har tilgang til personens data. Vi må ivareta sikkerheten og personvernet. Brukt smart, kan det hjelpe individer og helsesektoren med å skaffe kunnskap hvor vi kan analysere, forstå og forebygge dårlig helse. Det sa Claus F. Nielsen i Data for Good Foundation i Danmark under EHiN 2021.

12-11-2021

EHiN 2021 - Stina Løkke

Kort intervju med Stina Løkke fra EHiN 2021.

Alle er enige i at vi trenger bedre digitale verktøy i den kommunale helsetjenesten, men hvordan får vi til et kommunalt journalløft, undrer Stina Løkke, kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune?

11-11-2021
    3 4 5 6 

More videos

  Our Channel on Youtube       Our Channel on Vimeo