logo

Videos

EHiN 2021 - Anne Gerd Granås

Kort intervju med Anne Gerd Granås fra EHiN 2021.

Pasientens legemiddelliste (PLL) er et viktig tiltak for at pasientens legemiddelopplysninger samles i én felles nasjonal oversikt slik at oppdaterte legemiddelopplysninger kan deles på tvers av ulike virksomheter.

11-11-2021

EHiN 2021 - Kristin Wieland

Trenger Norge en ny styringsmodell for e-helse?

– Ja, men det er viktig at vi får med hele styringskjeden og at kommunesektoren får reell innflytelse i beslutningsprosessen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS under paneldebatten på #ehin2021.

11-11-2021

EHiN 2021 - Stina Løkke

Kort intervju med Stina Løkke fra EHiN 2021.

Alle er enige i at vi trenger bedre digitale verktøy i den kommunale helsetjenesten, men hvordan får vi til et kommunalt journalløft, undrer Stina Løkke, kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune?

11-11-2021

EHiN 2021 - Morten Lauknes

Jeg håper flere kommuner motiveres til å starte med digital hjemmeoppfølging. At ledere går fra å tenke at de bør teste det ut, til at de setter i gang. Arendal og Farsund er gode eksempler å vise til.

Det sa Morten Lauknes, prosjektleder for digitalisering og e-helse i Kristiansand kommune på EHiN 2021.

15-11-2021

Presentasjon av Nasjonalt senter for e-helseforskning

Er du nysgjerrig på hva vi gjør i Nasjonalt senter for e-helseforskning? I denne filmen blir du bedre kjent med oss.

25-10-2021

Digital sårbehandling

Axel Einar Mathiesen, PKO leder Bærum sykehus, forteller om samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for oppfølging av sårpasientene hjemme. Samarbeidet sikrer kunnskapsoverføring og mindre belastning for pasientene.

21-10-2021

Videokonsultasjoner i koronatid - erfaringer innen psykisk helsevern

Hvordan er det å få psykisk behandling via en videosamtale? Monika Knudsen Gullslett ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Thea Maria Rytterager fra Mental Helse Ungdom forteller om resultatene fra deres forskningsprosjekt.

Forskningsresultatene er publisert i "Therapists' Experience of Video Consultation in Specialized Mental Health Services During the COVID-19 Pandemic: Qualitative Interview Study".

Videoen er produsert med støtte fra Iceland Liechtenstein Norway grants: https://eeagrants.org

06-09-2021

HEIR - Les enjeux des données de santé

Retrouvez la vidéo et les présentations du séminaire scientifique du jeudi 8 avril 2021 de la thématique Risques & Cybersécurité en Santé.

29-04-2021

Onwards - rekruttering til forskningsprosjekt om bruk av digitale hjelpemidler i trening

Ønsker du å være mer fysisk aktiv i hverdagen? Vi søker etter deltakere til forskningsprosjektet ONWARDS hvor vi skal undersøke hvordan ulike digitale tiltak påvirker motivasjonen til å være aktiv. Du kan være med i undersøkelsen hvis du er mellom 18-55 år, eier en smarttelefon og bor i Troms eller Finnmark.

19-03-2021

Teknologi i psykisk helse og rusfeltet

Seniorforsker Marianne Trondsen har studert nytten av ny teknologi i helsesektoren i mange år. Hun har spesielt sett på pasient- og pårørendeperspektivet i psykisk helse. 2. oktober hadde Universitetssykehuset Nord-Norge et kreativt verksted. Der diskuterte de behov og muligheter ved at det skal bygges nye arealer til psykisk helse og rusbehandling ved UNN Tromsø. Marianne bidro med sin e-helsekunnskap virtuelt, gjennom denne videoen som vi lagde med henne.

08-10-2020
    4 5 6 7 

More videos

  Our Channel on Youtube       Our Channel on Vimeo