Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et regionalt odontologisk kompetansesenter.

Senteret tilbyr:

 • Spesialistbehandling
 • Rådgivning til tannhelsepersonell og befolkning
 • Etter-og videreutdanning
 • Forskning og fagutvikling.

Tverrfagelig spesialisttannklinikk

TkØs spesialisttannklinikk har spesialister i barnetannpleie, behandlingstilbud for tannlegeangst, tannbehandling i narkose og oral- og kjevekirurgisk spesialistbehandling.

Klinikken er under oppbygging, og vil på sikt ha alle spesialistområder og kunne tilby tverrfaglig spesialistbehandling. Spesialistene har også en rådgivende funksjon for tannhelsepersonell i regionen.

Praksisnær forskning

En grunnleggende forutsetning i TkØs forskningsvirksomhet er deltakelse fra tannhelsetjenesten i regionen. I praksis innebærer det blant annet at fylkeskommunene involverer seg i temaer til forskningsprosjekter, og at de deltar i prosjekter, f.eks. ved datainnsamling gjennom klinikker i regionen.

Kompetanseområder og temasatsinger

 • Sikre tilgjengelighet til spesialisttannhelsetjenester og være henvisningsinstans for både offentlig og privat tannhelsetjeneste.
 • Drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste, den øvrige helsetjenesten og befolkningen i regionen.
 • Organisere desentralisert klinisk praksis for spesialistkandidater i samarbeid med universitetene.
 • Organisere og drifte klinisk praksis for spesialistkandidater på kompetansesenteret i samarbeid med universitetene.
 • Bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten.
 • Bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen.
 • Drive etterutdanning av tannhelsepersonell.

TkØs temasatsing er tannhelse. En måte å imøtekomme TkØs oppgave om faglig utvikling, er etableringen av e-læringskurs. TkØs målgruppe for e-læring er tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer både i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Temaene for kursene er basert på innspill fra fylkestannlegene i regionen og registrerte behov i tjenesten.

Visjon, strategier og mål

TkØs overordnede visjon er å utvikle et fullverdig kompetansesenter og være en faglig pådriver for tannhelsetjenesten i sin region.

TkØs strategi for e-læring er å gjøre læring mer tilgjengelig for alt tannhelsepersonell i både privat og offentlig tannhelsetjeneste, og tilfredsstille behov for nye måter å lære på.

Målet til e-læringsprogrammene er å styrke klinikkenes basiskompetanse.

Mer info

www.tkost.no