A prototype system for Context Sensitive Communication in hospitals based on an Ascom/trixbox experimental platform


Utgitt av: Masteroppgave. Institutt for informatikk (trykkeri: Tromsprodukt)

År publisert

2011

Språk

en

Kategori

Masters thesis

Forfattere

  • Lorenzo Gironi
  • Gunnar Hartvigsen
  • Terje Geir Solvoll