Big data is here – from ICT-driven to data driven health care


Kanal: The Digital Health Revolution is happening now

Plassering: Oslo

Arrangør: Nasjonalt senter for e-helseforskning