Brukertilfredshet. Brukernes oppfatning av dagens tjenestetilbud i en behandlingskjede, s: 81- 87, i Telemedisin som virkemiddel for økt samhandling. Et samarbeidsprosjekt mellom UNN HF, Helse Finnmark HF og kommunehelsetjenesten i Vadsø, Alta, Båtsfjord


Utgitt av: Universitetssykehuset Nord-Norge

År publisert

2003

Språk

nb

Kategori

Report

Forfattere

  • Line Lundvoll Nilsen
  • Frank Atle Larsen