Hvordan personlige mål til innbyggere med kroniske sykdommer defineres og overvåkes ved hjelp av IKT. Resulter fra en scoping review.


Kanal: 3P læringsnettverksmøte

Plassering: Copenhagen

År publisert

2019

Språk

nb

Kategori

Academic lecture

Forfattere

  • Eunji Lee
  • Barbara Deede Gammon
  • Lars Kayser
  • Gro Karine Rosvold Berntsen