logo

Hvordan personlige mål til innbyggere med kroniske sykdommer defineres og overvåkes ved hjelp av IKT. Resulter fra en scoping review.

Kanal: 3P læringsnettverksmøte

Plassering: Copenhagen