Lotherington AT 2005 (red) Telemedisin i pleie- og omsorgssektoren: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport for prosjektet Ses@m: Nilsen L.L: ”Opplæringen” s. 34- 49. Norut Samfunn, rapport nr SF 11 2005


Utgitt av: NORUT Samfunn

År publisert

2005

Språk

nb

Kategori

Report

Forfattere

  • Line Lundvoll Nilsen