Nettbasert høreapparatjustering. Evaluering og kartlegging av sosiale og organisatoriske betingelser for tilfredsstillende bruk av tjenesten i Sluttrapport HØYKOM, prosjekt nummer 1297/240:4


Utgitt av: HØYKOM

År publisert

2004

Språk

nb

Kategori

Report

Forfattere

  • Line Lundvoll Nilsen