OrtoPol@r- desentralisert universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi ved kompetansesenteret i Tromsø. Evaluering av gjennomføring og organisering av prosjektet, fase 1, 30. mars 2004. Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms


Utgitt av: Universitetssykehuset Nord-Norge

År publisert

2004

Språk

nb

Kategori

Report

Forfattere

  • Line Lundvoll Nilsen
  • Nils Lunder
  • Rolf Mensen
  • Sissel Bjørntvedt