År publisert

2017

Språk

en

Kategori

Short communication

Forfattere

  • Brita Elvevåg
  • Peter Foltz
  • Mark Rosenstein
  • Ramon Ferrer-i-Cancho
  • Simon De Deyne
  • Eduardo Mizraji
  • Alex Cohen