VerDig I – Verdiskapende Digital samhandling i pasientens helsetjeneste. Aksjonsforskning for helhetlige pasientforløp


Kanal: Søkekonferanse Helseplattformen

Plassering: Trondheim

Arrangør: Helse Midt-Norge

År publisert

2017

Språk

no

Kategori

Poster

Forfattere

  • Gro Karine Rosvold Berntsen