VerDig II – Verdiskapende Digitale samhandlingsløsninger i Pasientens helsetjeneste. Den planlagte og proaktive helsetjenesten.


Kanal: Søkekonferanse Helseplattformen

Plassering: Trondheim

Arrangør: Helse Midt-Norge

År publisert

2017

Språk

no

Kategori

Lecture

Forfattere

  • Gro Karine Rosvold Berntsen