logo

Artificial Intelligence in Health Care - Bjørn Guldvog

Kunstig intelligens kommer til å prege helsetjenesten i veldig stor grad fremover.