EHiN 2021 - Kristin Wieland


Publisert

09.11.2021

Sammendrag

Trenger Norge en ny styringsmodell for e-helse?

– Ja, men det er viktig at vi får med hele styringskjeden og at kommunesektoren får reell innflytelse i beslutningsprosessen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS under paneldebatten på #ehin2021.