EHiN 2021 - Margunn Aanestad


Publisert

09.11.2021

Sammendrag

Digital teknologi og tjenester kan bidra til inkludering. Men hvis man ikke bygger kompetanse eller lager gode verktøy, så kan det også virke ekskluderende. Vi vet at flere faller utenfor, det må vi ta på alvor.

Det sa professor Margunn Aanestad fra Universitetet i Agder på EHiN 2021.