EHiN 2021 - Morten Lauknes


Publisert

09.11.2021

Sammendrag

Jeg håper flere kommuner motiveres til å starte med digital hjemmeoppfølging. At ledere går fra å tenke at de bør teste det ut, til at de setter i gang. Arendal og Farsund er gode eksempler å vise til.

Det sa Morten Lauknes, prosjektleder for digitalisering og e-helse i Kristiansand kommune på EHiN 2021.