logo

M - Elektronisk meldingsutveksling

«M», en film om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Meldingens reise fra avsender til mottaker.