M - Elektronisk meldingsutveksling


Publisert

27.02.2014

Sammendrag

«M», en film om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren. Meldingens reise fra avsender til mottaker.