Medinfo 2019 - Anne Moen og Monika Johansen


Publisert

29.08.2019

Sammendrag

European Federation for Medical Informatics (EFMI) har igangsatt en gruppe som skal jobbe med temaet «innbyggerne og helsedata».
Målet med arbeidsgruppen er å etablere samarbeid mellom forskere på området. I første omgang innen tematikkene «pasientens innsyn i egen journal» og «digital legemiddelhåndtering». EFMI er en av de største europeiske organisasjonene for medisinsk informatikk og representerer 32 land.