Onwards - rekruttering til forskningsprosjekt om bruk av digitale hjelpemidler i trening

Ønsker du å være mer fysisk aktiv i hverdagen? Vi søker etter deltakere til forskningsprosjektet ONWARDS hvor vi skal undersøke hvordan ulike digitale tiltak påvirker motivasjonen til å være aktiv. Du kan være med i undersøkelsen hvis du er mellom 18-55 år, eier en smarttelefon og bor i Troms eller Finnmark.

For mer informasjon om prosjektet og hvordan du kan delta, se ehrs.no/onwards