Utlysninger

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».

Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Liste over utlysninger og søknadsfrister
Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
2024.02.15 Forskning 2023.Stiftelsen DAM Stiftelsen DAM 2023.10.13
Løpende frist Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO) Løpende frist 2023.09.05
2023.09.19 Horizon Europe Cluster 1. Health EU 2023.05.24
Trinn. 2 15 desember Klima, miljø og helse 2 - Belmont Forum utlysning Belmont Forum/ Forskningsrådet 2023.05.23
2023.12.20 Arktis 2030 Utenriksdepartementet 2023.02.10
Løpende Utlysning  Stiftelsen till fremme av norsk apotekfarmasi  Stiftelsen till fremme av norsk apotekfarmasi 2023.01.23
Løpende frem til 9 oktober 2023 Etableringsstøtte til klinisk forskning og større samarbeidssøknader til eksterne finansieringskilder Helse Nord 2023.01.02
2022.09.21 Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS Programme Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 2022.06.02
Løpende Støtte til arrangement Forskningsrådet 2019.12.16
Løpende Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Støtte til workshops Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2020.07.07
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Offentlig sektor-phd Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2019.06.11
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018.09.18