logo

Utlysninger

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på «Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».

Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Maria Östensson.

Liste over utlysninger og søknadsfrister
Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
April 16 (Intent to Apply) The Second Joint Transnational Call THCS 2024.03.11
2024.05.20 NFR KI milliard Forskningsrådet 2024.02.09
2024.05.22 IHI call 7 IHI 2024.02.09
Short proposal 16 April IHI call 6 IHI 2024.02.20
2024.06.05 Midler til forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk Forskningsrådet 2024.02.09
2024.10.23 COST actions EU 2024.02.09
2024.06.04 Sustainable Development of the Arctic; Call for pre-proposals Nordforsk 2024.03.14
2024.05.14 Research projects under the Nordic-Baltic initiative for migration and integration research Nordforsk 2024.02.20
2024.03.13 Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv Forskningsrådet 2023.12.18
Løpende Prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor NFR 2023.12.07
Løpende frist Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO) Løpende frist 2023.09.05
Løpende Utlysning  Stiftelsen till fremme av norsk apotekfarmasi  Stiftelsen till fremme av norsk apotekfarmasi 2023.01.23
Løpende Støtte til arrangement Forskningsrådet 2019.12.16
Løpende Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Støtte til workshops Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2020.07.07
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Offentlig sektor-phd Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2019.06.11
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018.09.18