Utlysninger

Her finner du oversikt over utlysninger til prosjektmidler. Lista er sortert etter søknadsfrist, men kan også sorteres på
«Utlysning», «Organisasjon» eller «Sist oppdatert».
Lista er ikke fullstendig, så om du vet om utlysninger som ikke er på lista, gi beskjed til Karianne Lind.

Søknadsfrist Utlysning Organisasjon Sist oppdatert
Skissefrist 17. februar 2022, Søknadsfrist 14. juni 2022 Prevention in Personalised Medicine ERAPERMED 2021.12.01
2022.01.21 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2022 Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) 2021.11.30
2022.01.25 Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles EU4 Health Programme (EU4H) 2021.11.08
2022.01.25 Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19 EU4 Health Programme (EU4H) 2021.11.08
2022.01.25 Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes EU4 Health Programme (EU4H) 2021.11.08
2022.02.09 Samarbeidsprosjekt innenfor global helse Forskningsrådet 2021.10.22
2022.02.02 Forskerprosjekt for fornyelse Forskningsrådet 2021.10.22
Blir lansert i Desember 2021 Kommende utlysning Societal security and pandemics Nord Forsk 2021.10.21
2022.02.09 Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv Forskningsrådet 2021.09.01
2021.09.21 Horizon Europe Cluster Health EU 2021.07.02
Løpende Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer Forskningsrådet 2020.11.24
Flere frister Hovedsøknadsfrister Forskningsrådet 2021 Forskningsrådet 2020.06.09
Løpende Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere Forskningsrådet 2020.07.07
Løpende Støtte til arrangement Forskningsrådet 2019.12.16
Løpende Data og tjenester overalt - Forskerprosjekt Forskningsrådet 2019.10.23
Løpende Data og tjenester overalt - Samarbeidsprosjekt Forskningsrådet 2019.10.10
Løpende Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Støtte til workshops Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning 2020.07.07
Løpende H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Offentlig sektor-phd Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020 Forskningsrådet 2019.06.11
Flere frister Alle utlysninger fra Forskningsrådet Forskningsrådet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Agder Regionale forskningsfond Agder (RFFAGDER) 2019.06.11
Løpende Alle utlysninger Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet (RFFOFJOR) 2019.06.11
Flere frister International Scholarship Opportunities for Non-Canadians Canada 2018.09.18