logo

Modernisering av elektronisk pasientjournal: Videoer

EHiN 2021 - Stina Løkke

Alle er enige i at vi trenger bedre digitale verktøy i den kommunale helsetjenesten, men hvordan får vi til et kommunalt journalløft, undrer Stina Løkke, kommunalsjef for helse og omsorg i Hammerfest kommune?

11.11.2021

Helseplattformen - forskning

Helseplattformen i Helse Midt-Norge er et omfattende program som skal gå over flere år. Målet er å gi innbyggerne i Midt-Norge en felles pasientjournal, med informasjon både fra spesialist- og primærhelsetjenesten. Det er første gang en slik felles løsning prøves ut i Norge. Nasjonalt senter for e-helseforskning følger prosessen. Avdelingsleder Rune Pedersen forklarer hva vi forsker på.

27.09.2018
Side 1 


Klikk her for å se alle våre videoer