2. STOPPFrail-2. Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk til skrøpelige eldre med begrenset gjenstående levetid


Kanal: Norsk Legemiddelhåndbok

Journalnavn: Norsk Legemiddelhåndbok