2. STOPPFrail-2. Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk til skrøpelige eldre med begrenset gjenstående levetid


Kanal: Norsk Legemiddelhåndbok

Journalnavn: Norsk Legemiddelhåndbok

År publisert

2022

Språk

nb

Kategori

Article in business/trade/industry journal

Forfattere

  • Marit Stordal Bakken
  • Anette Hylen Ranhoff
  • Anne Gerd Granås
  • Aina G. Langørgen
  • Olav Spigset
  • Sabine Ruths