8 år med nasjonalt forskernettverk om "Barn som pårørende"


Kanal: Oppstartsseminar forskningsnettverk, SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste, psykisk helsevern og rus

Plassering: Karasjok

Arrangør: SANKS, Finnmarkssykehuset

År publisert

2018

Språk

no

Kategori

Lecture

Forfattere