Evaluating patient empowerment in welfare technology and m-health tools as part of introducing new health care systems


Kanal: Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter i Helseplattformen

Plassering: Trondheim

Arrangør: Helse Midt-Norge RHF

År publisert

2017

Språk

en

Kategori

Academic lecture

Forfattere