Evaluering av DeVaVi: Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Presentasjon av kvalitative funn.


Kanal: Kvalitet i akuttpsykiatrien

Plassering: Asker

Arrangør: Akuttnettverket