logo

Evaluering av DeVaVi: Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Presentasjon av kvalitative funn.

Kanal: Kvalitet i akuttpsykiatrien

Plassering: Asker

Arrangør: Akuttnettverket