Evalueringsrapport DeVaVi: Desentralistert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse. Evaluering av endringer i akuttjenesten for opptaksområdet til avdeling Sør, Psykisk helse og rusklinikken, UNN HF


Utgitt av: Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

År publisert

2015

Språk

nb

Kategori

Report

Forfattere