Forskning i SANKS: Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helse og rus


Kanal: Oppstartsseminar forskningsnettverk, SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste, psykisk helsevern og rus

Plassering: Karasjok

Arrangør: SANKS, Finnmarkssykehuset

År publisert

2018

Språk

no

Kategori

Lecture

Forfattere