logo

Helsetjenesteforskningskonferansen. Førstudie Pasientens Legemiddelliste: Spørreundersøkelse til leger og sykepleiere fra spesialist- og primærhelsetjenesten

Arrangør: Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning, UiS