logo

Holdninger hos ansatte og ledere til det å ta i bruk digitale helsetjenester for ungdommer med angst – en pre-implementeringsstudie utført med kombinerte metoder

Kanal: Universitetet i Bergen

Utgitt av: Universitetet i Bergen