logo

Internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste i klinisk praksis - Evaluering av implementeringen

Kanal: Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste

Plassering: Oslo

Arrangør: Avd for sykepleievitenskap UIO og Norsk Sykepleierforbund