Internettbasert Spørsmål- og Svartjeneste i klinisk praksis - Evaluering av implementeringen


Kanal: Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste

Plassering: Oslo

Arrangør: Avd for sykepleievitenskap UIO og Norsk Sykepleierforbund

År publisert

2015

Språk

en

Kategori

Academic lecture

Forfattere

  • Cecilie Varsi
  • Mirjam Ekstedt
  • Barbara Deede Gammon
  • Cornelia Ruland