logo

Presentasjon av 5-år med forskning (2016-2020) ved NSE på VFT for barn og unge med funksjonsnedsettelser og påfølgende phd-prosjekt

Arrangør: Internundervisning for oss i Fysio- og ergoterapitjenesten