Styring av nasjonale e-helseprosjekt - betingelser, beslutninger og prioriteringer av tiltak


Kanal: Søkekonferanse Helseplattformen

Plassering: Trondheim

Arrangør: Helse Midt-Norge

År publisert

2017

Språk

no

Kategori

Poster

Forfattere