Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser


Kanal: Statspedkonferansen 2019: "Jeg vil lære! - et spesialpedagogisk blikk på læring og inkludering"

Plassering: Gardermoen

Arrangør: Statped

År publisert

2019

Språk

no

Kategori

Academic lecture

Forfattere